Gå til indhold
1231123123

Støttede idrætsforeninger

Ballerup Skytteforening

Ballerup Skytteforening har søgt og modtager støtte til:

Ballerup Skytteforening søger Team Ballerup om støtte for 2024 til den fortsatte udvikling af Talentcenter Øst. Støtten skal bruges til fortsat videreudvikling af de nuværende atleters niveau, således at de kan nå de fastsatte mål og resultater. Flere af atleterne har et højt nationalt niveau og vil på sigt kunne begå sig på internationalt niveau, hvor vi nu har en gruppe af 9 atleter der er på internationalt niveau. Derudover har centret tre atleter på verdens eliteniveau.

Ballerup Skytteforening har nogle klare og ambitiøse målsætninger, samt et stærk og handlekraftigt team.

I 2024 vil vi sætte alle sejl ind for i forhold til at indfri følgende målsætninger: 

  • Satsning på 2 eliteatleter mod OL 2024 i Paris, Frankrig
  • Satsning på 2 eliteatleter mod PL 2024 i Paris, Frankrig

Som Talentcenter satser vi alt på at blive det førende i Danmark, særligt med styrkelsen af organisationen, som lige nu opgraderes på trænerstaben og i ledelsen.

Ballerup Skytteforening er Danmarks førende Elite- og talentcenter – i samarbejde med Dansk Skytteunion.

Ballerup Skytteforening modtager i 2024 140.000 kr. i tilskud fra Team Ballerup.

Svømmeklubben TRITON

Svømmeklubben TRITON har i 2024 søgt og modtager støtte til:

Tritons Team Ballerup projekt for 2024 er som udgangspunkt funderet i klubbens udviklingsplan og sportslige strategi med en ambition og målsætning om at skabe de bedste rammer for et stærkt og sundt klub-og træningsmiljø, hvor der skabes rum for og plads til at de bedste af klubbens elite-svømmere (Top6) og den øvrige talentmasse (Top12) kan udvikle sig i et trygt og motiverende træningsmiljø.

Projektet for 2024 vil bestå af tre delprojekter:
• OL 2024 med Tritons landsholdssvømmer Signe Bro
• International High Performance – Tritons Top6
• National High Performance – Tritons Top12

Triton har en partnerskabsaftale med Dansk Svømmeunion med fokus på at skabe et sundt udviklingsmiljø for det største talenter og de bedste elitesvømmere.

Svømmeklubben Triton modtager i 2024 140.000 kr. i tilskud fra Team Ballerup.

BMS Basket

BMS Basket har søgt og modtager støtte til:

Talent og eliteindsatsen skal ses i lyset af klubbens fortsatte bestræbelser på at styrke klubbens helhed og robusthed.

Talent og elitestrategien danner baggrund for vores løbende styrkelse af elitearbejdet mens klubbens klub-strategi danner udgangspunkt for den overordnet udvikling af klubben, som derved understøtter talent og elitearbejdet.

Der ansøges om støtte til dame- og herresiden, U15 – U19 samt til udvikling af U21 spillerne) til implementering af klubbens talent og elite strategi mod 2025.

Mere konkret fokusere talent og eliteindsatsen på at kunne videreudvikle og fastholde de dygtigste spiller i BMS mens de udvikler og forbereder sig enten til den danske basket liga eller til en videre basket uddannelse på basket universiteter eller basket talent skoler. 

BMS Basket modtager i 2024 140.000 kr. i tilskud fra Team Ballerup.

Ballerup-Skovlunde Fodbold

Ballerup-Skovlunde Fodbold har søgt og modtager i 2024 støtte til:

Projektet i Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) dækker 2 divisionsholdet for seniorer og U16 DM og U18 DM-pigeholdene for ungdom. For de kommende år er målet at få kvindesenior holdet tilbage til toppen af dansk kvindefodbold, På ungdomssiden opnåede vi igen at få ungdomslicens. Dette betyder også at hele vores pigeungdoms afdeling fra U13-U18 er blevet en del af vores Team Ballerup satsning. da alle hold nu indplaceres automatisk i de højeste rækker. Projektet udføres med afsæt i nedenstående vision og har selvfølgelig grene ned i både øvrige seniorhold og resten af pigeungdom.

Visionen for den sportslige udvikling er følgende:
• Et børnemiljø, der fokuserer på basisteknik, motorik og træningsparathed, hvor vi gør spillerne klar til ungdomsfodbold – udvikling af fodboldglæde og klubkultur.
• Et ungdomsmiljø der udvikler spillernes kompetencer til at begå sig på DBU og seniorniveau samler og fastholder bredden - – udvikling af fodboldkompetencer og udviklingskultur.
• Et seniormiljø der udvikler spillere til højeste niveau samt fastholder spillere til bredden - bredden – udviklingen af fodboldresultater og præstationskultur.

”BSF ønsker at udvikle, tiltrække, og fastholde spillere på alle niveauer med henblik på at være den førende klub på Sjælland i forhold til udvikling af talenter inden for dansk kvinde- og pigefodbold.

Visionen er, at være en konstant del af toppen i dansk kvinde-og pigefodbold.

BSF en udviklingsklub - med fokus på bæredygtighed, talentarbejde, fællesskaber som skaber mennesker og fodboldspillere”.

Ballerup Skovlunde Fodbold modtager i 2024 140.000 kr. i tilskud fra Team Ballerup

DBC Ballerup

DBC Ballerup har i 2024 søgt og modtager støtte til:

DBC ansøger Team Ballerup om støtte til det fortsatte udviklingsarbejde primært for U19 kvinder/mænd og U23 kvinder/mænd.

DBC vil i vinterhalvåret have fokus på vores strukturerede træning i hverdagen og vores kraftcentre med ugentlige træning og samlinger for U19 og U23, både for mænd og kvinder; ligesom man vil fortsætte det store arbejde med at afvikle stævner i Ballerup Super Arena, hvor niveauet er så højt, at de fleste ryttere vil kunne udvikle sig/ lære nyt, da klubben råder over ryttere med et højt bundniveau.

DBC modtager i 2024 140.000 kr. i tilskud fra Team Ballerup.