Gå til indhold

Søg om støtte til eliteidrætten

Team Ballerup støtter den etablerede eliteidræt samt udvikling af nye talenter, for eksempel gennem træningslejre, træneransættelser, bedre træningsvilkår, det rette udstyr med videre.

Team Ballerup støtter også uddannelse og organisationsudvikling, for eksempel gennem kurser for ledere og trænere samt erfaringsudveksling mellem foreninger og inddragelse af idrætspsykologer i atleternes konkurrenceforberedelse.

Ansøgning om tilskud fra Team Ballerup forudsætter prækvalifikation.

Team Ballerup bistår også foreninger på vej mod at opnå det sportslige niveau til at opnå støtte.