Svømning

TRITONs elitesvømmere får et helbredstjek

Sammen med Elitekommunesamarbejdet i Ballerup starter Svømmeklubben TRITON et pilotprojekt op med fokus på screening, fysiologiske tests og helbredsundersøgelse af klubbens elitesvømmere

Som satsningsidrætsgren i Ballerup Kommunes Elitekommunesamarbejde med Team Danmark har Svømmeklubben TRITON længe haft et ønske om en indsats på screening, fysiologiske tests og helbredsundersøgelse i forhold til klubbens allerbedste svømmere.

Det ønske går nu i opfyldelse, da Elitekommunesamarbejdet sammen med TRITON starter et pilotprojekt op med henblik på at indsamle viden omkring påvirkningen af eliteudøvers helbredsstilstand, fysiologi, kondition og iltoptagelse ved stor træningsmængde. Denne viden skal efterfølgende komme de øvrige satsningsgrene i samarbejdet og den almene elitedræt i kommunen til gode.

”Vi ser helbredsundersøgelsen, EKG’en og den fysiske test som yderst vigtig information om den enkelte svømmers sundhedstilstand sat i forhold til, at den enkelte eliteudøver træner 25-30 timer ugentligt med stor belastning. Med den træningsmængde vil det være relevant og vigtigt for både den enkelte svømmer, forældre, trænerteam og klub at kunne tage højde for evt. anlæg for sygdomme, skader med mere. Vi ser gerne, at helbredstjek af vores eliteudøvere bliver et helt almindelig element i vores trænings set-up, og at pilotprojektet kan bane vej for en sådan praksis fremadrettet”, udtaler Michael Stjernholm, ansvarlig leder for TRITONs konkurrenceafdeling.

Pilotprojektet vil omfatte 7 elitesvømmere i Tritons Elite+ gruppe, som alle svømmer på et højt nationalt plan, og hvor de fleste af svømmerne allerede har gjort sig på den internationale svømmearena. De øvrige elitesvømmere vil få tilbudt et helbredstjek som en del af Tritons Team Ballerup støtteprojekt for 2016.

Selve helbredsundersøgelsen vil bl.a. bestå af et EKG, som skal tjekke, om svømmerne er disponeret for hjertesygdomme. Undersøgelsen udføres i forhold til Dansk Kardiologisk Selskabs anbefalinger om screening for pludselig hjertedød hos unge idrætsudøvere i Danmark.

Svømmerne skal endvidere igennem en fysiologisk test, som udføres på en kondicykel. Testen tager ca. 15-20 min, hvor belastningen stiger, indtil man ikke længere kan cykle. Under hele testen måler man på udøverens udåndingsluft, hvorved man kan bestemme den maksimale iltoptagelse.

Den fysiske test vil give den enkelte svømmer et godt pejlemærke på, hvor denne ligge på et gældende tidspunkt ret konditions- og helbredsmæssigt. De enkelte pejlemærker skal være med til at sikre den enkelt udøvers fortsatte sundhedstilstand og dermed skabe grundlag for ”High Performance” i forhold til svømningen.

Anderkendt forskerteam bag pilotprojektet

De forskellige tests og helbredsundersøgelsen i pilotprojektet bliver udført af adjunkt Steen Larsen fra Københavns Universitet, og kardiolog Nis O. Stride fra Gentofte Hospital, hvor han til daglig er læge.

Steen Larsen har en kandidat i human fysiologi, og har skrevet en doktorafhandling inden for det samme emne. Til daglig forsker Steen Larsen i, hvad fysisk aktivitet gør i forhold til forskellige livsstilssyg­domme, og han har også en stor forskningsmæssig interesse i, hvordan man kan optimere sin træning, så man opnår det bedst tænkelige resultat.