Team Ballerup – Støttede projekter 2021

Ballerup Skytteforening har søgt og modtager støtte til:

  • OL 2020 satsning – nu øges satsningen for OL året omkring Stephanie Grundsøe og Steffen Olsen, hvor mulighederne for begge er at vinde en kvoteplads til OL
  • Fortsættelse af det langsigtede strategiske udviklingsprojekt omkring talentudvikling  med et langsigtet resultatperspektiv som mål
  • Fortsat udvikle Ballerup Skytteforening som Danmarks førende Elite- og talentcenter – i samarbejde med Dansk Skytteunion

Svømmeklubben TRITON har søgt og modtager støtte til:

Triton har arbejdet i fire år med en langsigtet udviklings strategi med de bedste svømmere i klubben og en bred talentmasse. Tritons Team Ballerup projekt er forankret i strategien med en ambition om at skabe de bedste rammer omkring et udviklende træningsmiljø, hvor svømmerne kan udfolde deres sportslige potentiale. Den sportslige vision, mission, strategi og målsætning for hele Tritons talent- og elitearbejde i konkurrenceafdelingen er båret af en ambition om et internationalt talent- og elitemiljø med en stærk og sund klubkultur. Der er fokus på et internationalt resultatperspektiv.

Støtten går til:

  • Udviklingsmiljø for de 8 bedste svømmere
  • Understøttelse af det samlede elitemiljø
  • Understøtte talentudvikling med nationale resultathistorik og – perspektiv
  • OL satsning 2020