Fodbold

Tak til Team Ballerup for støtte og opbakning

Der skal lyde en stor tak til Team Ballerup og de virksomheder, der via Team Ballerup har valgt at støtte op om Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF). Støtten er helt fundamental for arbejdet med den sportslige strategi og udviklingsplan, som BSF har lagt for de kommende år.

Klubbens vision for bredde-, talent- og elitearbejdet:

 Vi ønsker at udvikle, tiltrække, producere og fastholde spillere til brug på alle niveauer med henblik på at være den førende klub på Sjælland til udvikling af talenter inden for dansk kvinde- og pigefodbold. Visionen er konstant at være en del af toppen i dansk kvinde-og pigefodbold.

BSF en udviklingsklub – med fokus på bæredygtighed, talentarbejde, fællesskaber som skaber mennesker og fodboldspillere.

Vores strategi tager udgangspunkt i følgende statements omkring det miljø vi ønsker at skabe.

Børn: Et børnemiljø, der fokuserer på basisteknik, motorik og træningsparathed, hvor vi gør spillerne klar til ungdomsfodbold

Ungdom: Et udviklende træningsmiljø for bredde og elite gennem kompetente uddannet trænere med spilleren i centrum, der arbejdes både med strategisk og evolutionære talentudvikling og med fokus på Dual Career og ungdomsliv, da vi ønsker at fastholde flere i fodbolden.

Kvindesenior: Et træningsmiljø på nationalt topniveau, som fastholder samt tiltrækker spillere, trænere og ledere både til eliten og til bredden.

Pige Licens 2.0

Vores helt store mål i 2021 er at opnå pige ungdomslicens og blive en del af det nye stjernesystem, som indføres fra sommeren 2021.

I bestræbelserne på hele tiden at styrker kvaliteten i talentudviklingen, har DBU indført en række nye licenskrav. Som noget nyt indføres kravet om, at klubberne skal have minimum én halvtidsansat. Dette skal være med til at skabe mere professionelle talentudviklingsmiljøer i klubberne, særligt på træningsbanen. Derudover har Kvindeeliteudvalget stort fokus på pigernes trivsel, i en hverdag med både elitesport og uddannelse. Derfor skal klubberne skærpe og konkretisere samarbejdet og kommunikationen med skolerne og pigerne, ligesom der indføres et krav om en mental træner i de to-stjernede licensklubber.

Der udstedes klublicens på 3 overordnede niveauer i form af 1-3 stjerner. Der vil inden for det enkelte niveau, også være mulighed for at få tildelt en halv stjerne. Det vil således være muligt at differentiere inden for de enkelte overordnede niveauer.

Behandlingen af vores licensansøgning vil ske på baggrund af en samlet vurdering af 7 hovedområder, hvor vurderingen af sammenhæng og kvalitet i talentudviklingssektoren som helhed, er vigtigere end holdenes sportslige resultater. I denne vurdering indgår en auditørrapport fra et auditeringsmøde med DBU’s auditører.

Det samlede talentmiljø

I BSF vil vi styrke vores samlede talentudviklingsmiljø, ved både at skabe et mere sammenhængende udtryk i både træningen og kampene, samt ved at styrke talentmassen i klubben både på elite- og breddesiden.

Vi skal genvinde vores kvalitet hos de ældste årgange, så vi igen kan komme i betragtning til en ungdomslicens og så vi på den lidt længere bane, kan være selvforsynende til vores kvindeseniorhold.

Vi har derfor ansat en Head of Coaching som, sammen med den talentansvarlige, har det overordnede operationelle ansvar for at sikre sammenhæng fra U13-U18. Head of coaching er i BSF tiltænkt følgende primære ansvarsområder:

Ansvarlig for udvikling af, samt sikre tråd i talentsektorens spillefilosofi og spillestilsprincipper fra U13 – U18

Ansvarlig for curriculum for minimum U13 – U18

Ansvarlig for organisering og planlægning af træning for minimum U13 – U18 (hvordan/hvornår/hvad træner vi/rammer). Ud fra BSF Talent 2.0

Supervision/sparring og evaluering af minimum U13 – U18 trænere sådan at vi kan skabe det bedste talentudviklingsmiljø til gavn for vores spillere.

Head of Coaching samarbejder med BSF børneudviklingstræner udviklingen af fodboldmiljøet i børneafdelingen, således at der skabes en rødtråd mellem børne- og ungdomsfodbolden.

Implementering af ATK 2.0

BSF har arbejdet med Aldersrelateret Træning, siden Dansk Boldspil Union (DBU) indførte dette som et af de første specialforbund i Danmark.

BSF’s trænere skal alle igennem DBUs uddannelsessystem som tager udgangspunkt i ATK og ”Bedre børnefodbold”. Vi er meget bevidste om, at vi har de rigtige trænere med de rigtige holdninger på de forskellige alderstrin og vi har igennem tiden måtte flytte trænere i mellem hold/årgange fordi de simpelthen var for ambitiøse/elitære i forhold til den årgang de arbejdede med.

Vi deltager også ved DBU´s børnefodbolds konference for licensklubber (både drenge/piger) i januar

BSF’s talentudviklingsansvarlige har til ansvar at sikre at alle årgange overholder klubbens regler for træningen og at sikre at principperne i ATK overholdes. En del af AKT principperne er at vi arbejder ud fra 25-50-25 princippet, som betyder at 25% af træningstiden spiller man med nogen, hvor man er bedre, 50% af tiden med nogen hvor man er lige så god og sidst 25% med nogle hvor man skal stå på tæer for at følge med. Dette sker typisk ved at man træner opad på holdene, hvis man som individuel spiller vurderes til at have godt af det. Det vil sige at f.eks. de bedste U16 spillere (Alder: 15-16 år) 1 eller 2 gange om ugen træner oppe med U18 spillerne (17-18 år).