Svømning

Stor tak til Team Ballerup for støtte og opbakning

En stor tak til de virksomheder, der via Team Ballerup har valgt at støtte op TRITONs klubbens udviklingsplan og sportslige strategi med en ambition og målsætning om at skabe de bedste rammer for et optimeret klub-og trænings­miljø, hvor der skabes rum for og plads, til at de bedste af klubbens elitesvøm­mere og den øvrige talent­­masse kan udvikle sig både individuelt og i et hold set-up.

Team Ballerup projekt 2021
Med et udskudt OL i vente bliver 2021 kulminationen på en fælles rejse om et næsten 5-årigt langvarigt udviklingsarbejde med de bedste svømmere i klubben og den brede talentmasse, som klubben historisk har ry for at kunne udvikle.

Tritons landsholdssvømmer Signe Bro er sammen med klubben bedste Top6 elitesvømmere spydspid­sen for Tritons Team Ballerup projekt for 2021, hvor der er høje forventninger til, at svømmerne kan kom­me i mål med en international satsning og gennembrud.

Flere af svømmerne er allerede trådt ind på den internationale svømmearena, hvor Signe er den som har den største erfaring med hendes tidligere deltagelse ved VM og EM. Tilbage står blot en deltagel­se ved OL.

Ny 2-årig Partnerskabsaftale
Med den netop indgået nye 2-årige Partnerskabsaftale med SVØM som en del af Elitekommune­samarbejdet vil vi sikre, at betingelserne for at skabe de bedste rammer for et sundt udviklings­miljø er til stede med udgangspunkt i ATK 2.0; herunder vidensdeling, kompetence­udvikling, organisationsudvikling og talentudvikling.

Der er endvidere lagt op til et tættere samarbejde med det nationale træningscenter (NTC) i relation til løbende vidensdeling og dialog med landsholdstræneren og den assisterende træner, således at udbyttet heraf kan Tritons elitetræner bringe hjem i klubben og anvende den i den daglige træning med svømmerne.

Partnerskabsaftalen taler dermed direkte ind den nye 4-årige Elitekommuneaftale med Team Danmark og understøtter klubbens langsigtede sportslige strategi og den overordnede udviklingsplan for klubben (Indsatsplan bilag 5 er vedlagt).

Sportslig strategi og målsætning/ Elitekommunesamarbejdet
Den sportslige vision, mission, strategi og målsætning for hele Tritons talent- og elitearbejde i Konkurrenceafdelingen er båret af en ambition om et internationalt talent- og elitemiljø med en stærk og sund klubkultur.

Det vil vi sikre gennem udvikling af en konkret model for et talentudviklingssystem i henhold til anbefalingerne fra ATK 2.0 med henblik på at identificere og beskrive udviklingsområder og definere handlinger for de forskellige niveauer og udviklingstrin for et sundt træningsmiljø.

For klubben er det fortsat vigtigt, at svømmerne udvikler sig progressiv med en national og international resultat resultathistorik på højt niveau samt et sportsligt potentiale på internationalt topplan.

Endvidere er det en topprioritet, at træningsmiljøet skaber tryghed, kammeratskab, ligeværdighed, og accept af fælles og individuelle målsætninger, baseret ud fra principperne om et samlet miljø, hvor sportslige mål og udvikling er støttet af det omgivende klubmiljø, integrerede indsatser og en sammenhængende kultur.