Ballerup Kommune

Ballerup Kommune

Kun 15 kilometer nordvest fra Københavns centrum, finder du Ballerup Kommune. Kommunen har ca. 48.000 indbyggere. 

Vi satser på mennesker
Grundlaget for vores kommune er at vi satser på mennesker. Det betyder, at motion, miljø, sundhed og viden er højt prioriterede indsatsområder. Du kan læse meget mere om kommunens visioner for fremtiden i vores 2020 plan.

Grøn puls – sund puls 
Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion, rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen.

På lang sigt er det vores vision, at kommunen som helhed er CO2 neutral. Du kan læse mere om vores indsatser på klimaområdet på Natur og Miljøs hjemmeside.

Udvikling og vækst 
Viden er kilden til udvikling, og derfor er det vigtigt for Ballerup Kommune at bygge bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer og på den måde skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

Ballerup Kommune er blevet kåret til årets vækstkommune 2008, fordi vi har den største andel af beskæftigede i erhverv med vækstpotentiale. Desuden er Ballerup den kommune i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København. Du kan læse mere om kommunens erhversliv på Erhvervs hjemmeside.