Støt sporten i Ballerup

Ballerup Kommune prioriterer idrætten højt, det gælder i skole- og institutionsregi såvel som i idrætsforeningerne, som der er mange af.

Ballerup Elite Basket_Y2Q0987Idrætten rummer rigtig mangle kvaliteter, den er sundhedsfremmende og inkluderende. Men først og fremmest er den engagerende og samler mennesker i alle aldre om en idrætsaktivitet, man brænder for.

Ballerup Kommune yder på en lang række områder til de frivillige foreningers idrætsaktivitet. Det sker blandet i form af aktivitetstilskud, uddannelsestilskud og anvisning af foreningslokaler til sociale aktiviteter og egnede faciliteter til at dyrke idrætten i.

Når det drejer sig om eliteidrætten og talentudviklingen, så er Team Ballerup den organisation, der yder særlige økonomiske tilskud til den særlige indsats, der knytter sig til det at dyrke sit idrætstalent på højeste, nationale niveau.

Ballerup Elite Bane Cykling_I3Q3554

Ballerup Kommune støtter denne indsats gennem sit medlemskab, men først og fremmest samles midlerne gennem det lokale erhvervslivs store engagement og vilje til også at bidrage økonomisk.

Et medlemskab af Team Ballerup koster 50.000 kr. om året.